Frågor & svar

Letar du efter svar på dina frågor kring borrning, olika typer av brunnar, tillstånd mm? 

Vi har nedan sammanställt svar på de mest ställda frågorna. Skulle du inte hitta svaret på din fråga ber vi dig att kontakta oss istället.

Telefon: 0709-417 147
Telefon: 0702-552 358
E-post: info@jbbrunnsborrning.se

Vad kostar det att borra en vattenbrunn resp. energibrunn?

För en vanlig vattenbrunn till sommarstuga/hushåll brukar en komplett installation ligga på mellan 90-150 000 kr inkl. moms. Då ingår borrning, pump, hydrofor och arbete. Kostnaden för en brunn är beroende på en mängd olika variabler, bl.a. hur djupt det är till berg, på vilket djup man hittar vatten/hur mycket vatten hushållet är i behov av och naturligtvis - hur geologin och förhållandena är på just din tomt. Kontakta oss för närmare information, så hjälper vi dig på vägen! När det gäller energiborrning så är priset beroende på hur djupt du behöver borra för just ditt hus. Om du har rätt till ROT-avdrag så kan du även få detta på både vatten och energiborrning. Kontakta oss så hjälper vi dig med beräkning!

Behöver man tillstånd vid en borrning?

Vid borrning för energi/bergvärme krävs tillstånd. Kontakta din kommun. Det behövs inget tillstånd för att borra en vattenbrunn för närvarande, utom i enskilda fall.

Jag har en grävd/borrad brunn som sinar, kan man fortsätta att borra i den?

Ja, båda går att genomföra, men det finns enklare sätt att renovera en borrad brunn, ex tryckning av brunn. Kontakta oss så berättar vi mer!

Kan man borra på vintern?

Ja, man kan borra efter vatten och energibrunn/bergvärme på vintern. Det kan även vara en fördel eftersom man skonar marken med tjäle och snö som underlag för borrmaskin m.m. Vid stora snömängder på borrplatsen behövs förmodligen skottning av det aktuella området.

Behöver jag vara hemma den dagen ni kommer och borrar?

Har du möjlighet att vara hemma en liten stund på morgonen när vi kommer är det bra. Vid borrning av energibrunn/bergvärme behöver vi tillgång till ström, ett eluttag 220 V och vatten.

Hur lång tid tar det att borra en energibrunn/bergvärme resp. vattenbrunn?

Det tar i vanliga fall endast en arbetsdag att borra en brunn. Sen tillkommer arbete med grävning och rörfirmans arbete med bl.a installation av värme/vattenpump.

Kan man göra ROT-avdrag för borrarbeten?

Ja

Kan man köpa vattenfilter av er?

Nej tyvärr, men vi samarbetar med Bra vatten som säljer sådan utrustning

Jag har dålig effekt i mitt bergvärmesystem, vad ska jag göra?

Om det finns viss effekt i borrhålet du redan har så kan man borra ett extra hål som går att kombinera med det hålet du redan har. Annars borrar man ett nytt som man byter till.

Hur djupt behöver man borra?

Detta beror på värmebehovet. Ju större behov (t.ex. stort hus) desto större pump behöver man och med det ett djupare hål.

Säljer eller/och installerar ni bergvärmepumpar?

Nej, men vi har nära och pålitliga samarbetspartners som gör detta.

Har ni några kundgarantier?

Ja, på pump och övrig utrustning samt vår vattengaranti.

Mitt vatten smakar konstigt, vad ska jag göra?

Troligen behöver du något filter, vi rekommenderar att ta ett vattenprov.