Vattenbrunn

Vatten är källan till liv och som tur är så finns det under oss nästan var vi än befinner oss, i form av grundvatten. Att ha egen tillgång till vatten ger trygghet och möjligheten att påverka sin egen vattenförsörjning efter rådande behov. Vi hittar den bästa platsen för din vattenbrunn och lämnar garanti på att arbetet utförs med hög kvalitet och precision för att säkra din vattentillgång en lång tid framöver. JB tar ansvar för miljön och ser till att din vattenförsörjning blir både effektiv och pålitlig.

JB anlägger din vattenbrunn på rätt sätt

Låt JB anlägga din vattenbrunn om du vill vara säker på att arbetet utförs med säkra metoder och hög kvalitet. Vi börjar med ett besök för att se över just dina möjligheter att få en ny vattenbrunn och tar då framför allt hänsyn till miljö och omgivning. Efter noggrann besiktning och beräkningar väljer vi ut den bäst lämpade och säkraste platsen för anläggning av brunnen. Med moderna verktyg borrar vi sedan ett hål som når hela vägen ner till grundvattnet. Exakt hur djupt hålet blir beror på flera aspekter och hur stor vattentillgången är just där du bor. Det skiljer sig också mellan olika bergarter samt var du befinner dig.

Så går det till

Inuti hålet placeras sedan en adapter liksom pump och på utsidan av foderröret fästs markslangen som leder vattnet till huset samt en elkabel som försörjer pumpen med ström. Vattnet samlas upp i en hydrofor eller hydropress som fungerar som en vattenreservoar. Med hjälp av en tryckströmbrytare regleras trycket i ledningarna fram till kranen. Beroende på hur stor vattenförbrukningen i huset är behövs olika storlek på hydroforen/hydropressen. Skillnaden på dessa två är att hydrofor ger en naturlig kontakt mellan luft och vatten vilket är en fördel när vattnet renas från exempelvis svavelväte. Fördelen med hydropressen är att den tar mindre plats.

Tryckning av vattenbrunnen

JB utför även tryckningar vilket innebär att vi kan öppna upp befintliga sprickor i berget för att öka vattenflödet. Detta kan vara nödvändigt vid låga nivåer av grundvatten.

Fördelar med att borra vattenbrunn

Det finns flera fördelar med att ha egen djupborrad vattenbrunn. Framför allt får du en säker tillgång till vatten och ett betydligt större kapital att förlita dig på. Att borra ger i regel högre kvalitet och säkrare vattentillgång.

Kontakta oss på JB

Hör av dig till oss på JB om du vill veta mer om hur du kan få egen vattenförsörjning i form av en djupborrad vattenbrunn. Vi ser fram emot att svara på dina frågor och ta fram bästa möjliga lösning i just ditt specifika fall. Välkommen!

Vår vattengaranti

Vi ger garanti på 3000l/dygn

Vi borrar ner till 160m sen trycker vi den

Vattenförbrukning

I Sverige räknar vi med att en person förbrukar ca 140l/dygn

  • 60 l för personlig hygien
  • 30 l för toalett spolning
  • 15 l för disk
  • 15 l för tvätt
  • 10 l för mat och dryck
  • 10 l för övrigt

Läs mer på Svenskt Vatten

Här kan du hitta en del frågor och svar kring vattenbrunnar