Bergvärme & Grundvattenvärme

Bergvärme är solenergi som lagrats i berggrunden.

När man ska installera bergvärme börjar man med att borra ett hål i berggrunden på mellan 50-250m. Djupet på borrhålet räknas ut på ytan och energiförbrukningen. Foderrör borras ner till två meter i fast berg. I borrhålet sänks sedan ner en kollektor som fylls med köldbäraretanol, en markslang grävs ner mellan huset och energibrunnen. Vätskan som cirkulerar i slangarna förser bergvärmepumpen med solenergi. I bergvärmepumpen utvinns värme med hjälp av kompressorteknik och värmen distribueras då ut i fastighetens värme och varmvattensystem.

Varför ska jag välja bergvärme?

Bergvärme är bra för miljön

Bergvärme är en stabil och underhållsfri värmekälla

Bergvärme höjer värdet på din fastighet

Bergvärme sparar pengar i den egna plånboken

Även om investering/installationskostnaden är hög så räkna på att bergvärme har en återbetalningstid på ca 5-10 år

Vattenbrunnar

Vatten är vår viktigaste källa.

Med god kunskap och lång erfarenhet hjälper vi er att anlägga en egen vattenbrunn.

Vi hjälper er med en helhetslösning, från brunn till kran.
Vi har en vattengaranti på 3000 l/dygn.
Vattenprov ingår.

Vi planerar tillsammans med er om vart vattenbrunnen ska anläggas. Aspekter att ta hänsyn till är avlopp, gödselstack och energibrunn mm. Därefter borrar man ner tills man träffar på grundvatten, detta kan skilja avsevärt med tanke på vattentillgången i berget och olika bergarter ex granit, gnejs och kalk m.fl. I nästa skede grävs det upp mellan borrhålet och där vattenledningen ska in i huset.

Ett hål borras i foderröret, där sätts en adapter, på insidan av foderröret hängs pumpen och på utsidan fästs markslangen. I schaktet mellan borrhålet och huset läggs markslangen ner tillsammans med en elkabel som försörjer pumpen med ström. I borrtoppen som fästs uppe på foderröret ovan mark kopplas strömmen samman mellan elkabeln från huset och elkabeln från pumpen.

Genom markslangen kommer vattnet in och samlas upp i en hydrofor/hydropress (fungerar som en vattenreservoar) som med hjälp av en tryckströmbrytare reglerar trycket i ledningarna fram till kranen. Vattenförbrukningen avgör hur stor hydrofor/hydropress som behövs
Skillnaden på hydrofor och hydropress är att i en hydrofor får vattnet en naturlig kontakt med luft när det passerar, detta är en fördel när vattnet ska renas från bl.a. svavelväte. Nackdelen är att den kräver större plats. I hydropressen skiljs vatten och luft åt med ett membran. Vid ett normalt hushåll krävs en tank på 60 l, vilket ger en tillgång på 180 l. Denna tank får plats på betydligt mindre ytor än hydroforen.

Fördelar med en borrad vattenbrunn
Säkrare vattentillgång
Ett betydligt större vattenförråd
Mindre risk för miljöpåverkan än i en grävd brunn
Tryckning av vattenbrunn
Vid dåligt vattenflöde kan vi hjälpa er med tryckning av brunnen. Då öppnar man upp befintliga sprickor i berget och vattentillgången ökar.

Gräv & Schaktarbete

Vi erbjuder ingrävning av er såväl energibrunn som vattenbrunn, även hel installation av vattenbrunn från brunn till kran.
På energibrunnen gräver vi ner slangen och släpper innanför vägg, där tar sedan VVS-installatören vid.
Behöver ni hjälp med avlopp och infiltration kan vi erbjuda våra tjänster samt div grävarbete och bortforsling av massor mm.