Bergvärme & Grundvattenvärme

Bergvärme är solenergi som lagrats i berggrunden.

När man ska installera bergvärme börjar man med att borra ett hål i berggrunden på mellan 50-250m. Djupet på borrhålet räknas ut på ytan och energiförbrukningen. Foderrör borras ner till två meter i fast berg. I borrhålet sänks sedan ner en kollektor som fylls med köldbäraretanol, en markslang grävs ner mellan huset och energibrunnen. Vätskan som cirkulerar i slangarna förser bergvärmepumpen med solenergi. I bergvärmepumpen utvinns värme med hjälp av kompressorteknik och värmen distribueras då ut i fastighetens värme och varmvattensystem.
Läs mer här

Vattenbrunnar

Vatten är vår viktigaste källa.

Med god kunskap och lång erfarenhet hjälper vi er att anlägga en egen vattenbrunn.

Vi hjälper er med en helhetslösning, från brunn till kran.
Vi har en vattengaranti på 3000 l/dygn.
Vattenprov ingår.
Läs mer här

Gräv & Schaktarbete

Vi erbjuder ingrävning av er såväl energibrunn som vattenbrunn, även hel installation av vattenbrunn från brunn till kran.
På energibrunnen gräver vi ner slangen och släpper innanför vägg, där tar sedan VVS-installatören vid.
Behöver ni hjälp med avlopp och infiltration kan vi erbjuda våra tjänster samt div grävarbete och bortforsling av massor mm.
Läs mer här