Grävarbete & schaktning

JB använder sig av beprövade metoder och moderna maskiner för att utföra högkvalitativa arbeten inom grävning liksom schaktning. Vi har lång erfarenhet och tar ansvar för miljön miljö samt eventuella svårigheter innan problem uppstår.

JB – Vi gräver fram bästa förutsättningar

Vare sig det handlar om ingrävning av energibrunnar och vattenbrunnar eller djupborrning för vatten eller bergvärme så är JB en pålitlig aktör som utför arbeten med hög kvalitet och stor erfarenhet. Förutom att gräva och borra kan JB installera vattenbrunnen hela vägen fram till kranen. När det handlar om energibrunnar gräver vi ner slangen och när den är dragen till insidan av husväggen tar en VVS-installatör över. Vi använder oss av beprövade metoder och maskiner och utbildad personal som vet hur en korrekt utförd grävning eller schaktning ska utföras.

Kontakta oss på JB

Om du vill veta mer om våra tjänster och hur vi arbetar är du välkommen att höra av dig till oss på JB för en utförlig beskrivning. Vi lyssnar gärna till dina specifika planer och undersöker hur de kan genomföras på bästa möjliga sätt. Enligt våra garantier lämnar vi ingenting åt slumpen och du kan känna dig säker på att vi arbetar metodiskt och effektivt, från början till slut. Vi tar väl hand om din tomt och ser till att grävningen och schaktningen görs rätt från början. Välkommen till JB i Skåne!